Niğde

Tarihçe

Niğde’nin antik adı “Nahita”’dır. Bahçeli buluntuları ve Çamardı-Kestel’de ortaya çıkarılan kalay madeni, Niğde tarihinin M.Ö. 5 bin yılına kadar uzandığını gösterir. Hitit ve Asur yazıtlarından M.Ö. 1800’den itibaren, bölgede bin yıl süreyle Hititlerin yaşadığı anlaşılmaktadır. M.Ö. 710’da Asurluların Hitit egemenliğine son vermesiyle bölge Friglere geçmiştir. M.Ö. 17 yılında Romalıların bölgeye gelişine kadar, Medler, Persler, İskender’in Helenistik Kapadokya Krallığı ve Bergama Krallığı yörede yaşamıştır. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılınca Niğde, Bizans (Doğu Roma) toprakları içinde kalmıştır. Türklerin 1071’de Anadolu’ya gelişi ile başlayan Selçuklu Devleti egemenliği 1308 yılına kadar sürmüştür. 1470 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğunun kesin hâkimiyetine giren bölge Cumhuriyet dönemine kadar gelmiştir. Osmanlı döneminde Niğde eski önemini büyük ölçüde yitirmiştir. Cumhuriyetin kurulmasıyla 1923 yılında il statüsüne kavuşmuştur.

Coğrafi Durum

İç Anadolu Bölgesinin güneydoğusunda, Orta Toroslar içinde yer alan Bolkarlar ve Aladağlar’ın kuzeye doğru kıvrımlaşarak sokuldukları alanın kuzeyinde kalan Niğde İli, matematik konum itibariyle; 37 derece 25 dakika ile 38 derece 58 dakika kuzey paralelleri ve 33 derece 10 dakika ile 35 derece 25 dakika doğu boylamları arasında bulunmaktadır.
Kuzeybatıda Aksaray, kuzeyde Nevşehir, kuzeydoğuda Kayseri, batı ve güneybatıda Konya illeri ile komşu olan Niğde, güneyde Bolkar dağları ile Mersin, güneydoğu ve doğuda Aladağlar’ın oluşturduğu doğal sınırlarla Adana illeriyle komşudur. Büyük bir bölümü İç Anadolu Bölgesinde yer alan Niğde’nin güneyindeki Çamardı ve Ulukışla ilçeleri Akdeniz Bölgesi içinde yer almaktadır.

İdari Yapı ve Nüfus

Niğde’de 6 ilçe, 52 belediye ve 112 köy bulunmaktadır. Nüfus bakımından ilçelerin büyükten küçüğe sıralanışı Merkez, Bor, Çiftlik, Ulukışla, Çamardı ve Altunhisar’dır. Yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi Merkez (2.303 km²), en küçük ilçesi Çiftlik (422 km²)’dir.
 

Önceki Sayfa